Hoe zit het met je concurrentiebeding als je een zelfstandig makelaar wilt worden?

Concurrentiebeding zelfstandig makelaar
Home » Kennisbank » Hoe zit het met je concurrentiebeding als je een zelfstandig makelaar wilt worden?

Als je overweegt om als zelfstandig makelaar te beginnen bij VanHuyse, kan het concurrentiebeding in je arbeidsovereenkomst een obstakel vormen. Maar hoe bindend is dit beding eigenlijk? Met onze checklist krijg je duidelijkheid over jouw juridische positie.

1. Schriftelijke overeenkomst bij meerderjarigheid

Heb je het concurrentiebeding schriftelijk ondertekend én was je meerderjarig op dat moment? Zo nee, dan is het beding niet rechtsgeldig.

2. Gemotiveerd beding bij tijdelijke overeenkomst

Heb je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd? Dan moet het concurrentiebeding schriftelijk gemotiveerd zijn. Ontbreekt deze motivering? Dan is het beding ongeldig.

Een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is namelijk niet toegestaan, tenzij de werkgever aantoont dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. De werkgever moet dus motiveren welke vertrouwelijke gegevens je in jouw functie kan inzien en waarom die concurrentiegevoelig zijn.

3. Verandering van werkgever

Als je werkgever is veranderd na het ondertekenen van het concurrentiebeding, kan het beding mogelijk niet meer geldig zijn. In sommige situaties had het beding opnieuw schriftelijk overeengekomen moeten worden.

Bij overgang van onderneming, waarbij je van rechtswege in dienst treedt bij de kopende partij (jouw nieuwe werkgever), gaan de rechten en plichten uit de arbeidsovereenkomst over op de nieuwe werkgever. Dit geldt ook voor het concurrentiebeding.

4. Ontslag op staande voet

Neem je ontslag op staande voet vanwege een dringende reden veroorzaakt door de werkgever? In dat geval is het concurrentiebeding niet meer van toepassing.

5. Wijzigingen in functie

Als jouw functie ingrijpend verandert, bijvoorbeeld omdat je meer taken en verantwoordelijkheden krijgt, kan een bestaand concurrentiebeding zwaarder gaan drukken. Als bij een dergelijke functiewijziging het concurrentiebeding niet opnieuw is overeengekomen, kan het (deels) vervallen. Ga dus na wanneer je het concurrentiebeding hebt getekend en welke functies je daarna hebt uitgeoefend.

6. Belangenafweging

Het recht op vrije arbeidskeuze is belangrijk. Als het concurrentiebeding dit onredelijk beperkt, kan het (deels) vervallen. Bij een positieverbetering in je nieuwe functie kan dit een reden zijn dat het concurrentiebeding (deels) komt te vervallen. Hierbij worden de belangen van de werkgever ook meegewogen.

7. Duidelijkheid van de tekst

Een onduidelijk of te ruim geformuleerd concurrentiebeding kan in jouw voordeel worden uitgelegd.

8. Boetebeding

Zonder boetebeding moet de werkgever aantonen dat er daadwerkelijk schade is geleden door concurrerende werkzaamheden. Het concurrentiebeding blijft geldig, maar de werkgever heeft een extra uitdaging om het effectief in te roepen.

9. Overleg bij einde dienstverband

Het is raadzaam om met je werkgever in overleg te treden over het concurrentiebeding bij het beëindigen van je dienstverband. Er is dan maatwerk mogelijk. Soms kun je zelfs worden ontheven van het concurrentiebeding.

10. Gang naar de rechter

Als overleg niet tot een oplossing leidt, kun je overwegen om naar de rechter te stappen. Het doel is dan om het beding geheel of gedeeltelijk te laten vervallen.

Ook aansluiten als makelaar bij VanHuyse?

Heb je ook interesse om je aan te sluiten bij VanHuyse? Neem dan contact met ons op om jouw ambities en wensen te verkennen en om de mogelijkheden te bespreken om je aan te sluiten als VanHuyse-makelaar.

 

Over de auteur Marjolein van Vliet
Marjolein van Vliet
Marjolein van Vliet is oprichter van MAES Advocatuur en heeft ruim 13 jaar ervaring in de arbeidsrechtpraktijk. Zij adviseert zowel de werkgever als de werknemer. Ook heeft zij ruime ervaring in de rechtszaal. Marjolein concentreert zich op individuele arbeidskwesties over bijvoorbeeld (dis)functioneren, concurrentiebedingen, ziekte en ontslagzaken. Ook voor een vaststellingsovereenkomst-check of het opstellen/reviewen van arbeidsovereenkomsten kan je bij haar terecht. Bezoek haar website op www.maes-advocatuur.nl of neem vrijblijvend contact op via 06-29290106 of info@maes-advocatuur.nl.